Gravel Tours

Text in English below

Svenska grusvägar.

Ett grusvägsäventyr i Småland! Kör din egna motorcykel eller hyr en av våra. Vi lägger löpande ut info och bilder på vår facebooksida: Motorcycle Tours Sweden Gilla och dela gärna vår facebook sida. Du kan ha ditt boende i en gammal 1800- tals stuga i skogen på landet. Stugan har 6 bäddar (4+2) och har el, wc och dushcabin men inget internet. Vi tillhandahåller frukost och vid önskemål middagar. Eller kanske du föredrar boende i ett 4-stjärnigt hotell. Hotel Högland. www.hogland.se Hotellet har bland annat ett gratis trevligt spaområde för hotellgäster och en bra restaurang. Du kan också boka ditt eget boende och bara boka grusvägsturerna hos oss. Se information längre ner på sidan. Kontakta oss med ett datum för din ankomst och avgång som passar dig. Vi hämtar dig på järnvägsstationen i Nässjö eller på flygplatserna i Göteborg (Landvetter) eller Växjö (Småland airport) Våra turer avgår ca. 09.00 och vi återvänder hem ca 16-17. Vi kör cirka 100-200 km / dag eller så långt du önskar, med stopp för pauser, lunch och fotografering. Berätta vilka  datum du har valt. Sedan kontrollerar vi tillgängligheten på stugan eller hotellet och våra guider. Antalet platser är begränsade. Boka på info@motorcycletours.se eller +46 790766703 eller på Messenger Vi återkommer  med ett e-postmeddelande eller ett samtal. Välkommen till grusvägarna på Smålands högland. Motorcycletours.se

Ett litet företag som ger personlig service!

Swedish gravel roads.

A gravel road adventure in Småland! Ride your own motorcycle or rent one of ours. We regularly post info and photos on our Facebook page: Motorcycle Tours Sweden Like and feel free to share our facebook page. You can have your accommodation in an old 18th century cottage in the country countryside. The cottage has 6 beds (4 + 2) and has electricity, toilet and shower cabin but no internet. We provide breakfast and on request dinners. Or maybe you prefer accommodation in a 4-star hotel. Hotel Högland. www.hogland.se The hotel has, among other things, a free nice spa area for hotel guests and a good restaurant. You can also book your own accommodation and only book the gravel road tours with us. See information further down the page. Contact us with a date for your arrival and departure that suits you. We will pick you up at the train station in Nässjö or at the airports in Gothenburg (Landvetter) or Växjö (Småland airport) Our tours depart approx. 09.00 and we return home around 16-17. We drive about 100-200 km / day or as far as you want, with stops for breaks, lunch and photography. Tell us the dates you have chosen. Then we check the availability of the cottage, the hotel and our guides. The number of places is limited. Book well in advance at info@motorcycletours.se or +46 790766703 or on Messenger We will return with an email or a call. Welcome to the gravel roads in the highlands of Småland. Motorcycletours.se

A small company that provides personal service!

Scroll down fore more gravel events.

Please ask us if it is something you want or miss as a result of your visit to our website. Give us feedback.

Text in English below.

Guidade dagsturer på grusvägar i Småland.

Följ med på en heldags grusvägs tur i Småland med lunch och fika! Kör din egna motorcykel eller hyr en motorcykel av oss. Vi utgår normalt från Bodafors eller ifrån hotell Högland i Nässjö men andra utgångspunkter kan acceptteras enligt överenskommelse. Avfärd på turerna ca kl 09.00 och hemkomst ca 16-17. Vi kör ca 100-200 km/dag med stopp för raster, lunch och fotografering. Pris vid fler än tre betalande deltagare i en grupp. SEK 495/deltagare. En ensam deltagare betalar SEK 1250. Fika och lunch ingår priset. Antalet platser är begränsade. Kostnade för hyra av motorcykel ingår inte i detta erbjudande. Boka din guidade tur i god tid på +46(0)790766703 eller info.motorcycletours.se Vi återkommer i ett e-mail. Välkommen till grusvägarna i Småland. Motorcycletours.se Jonny Adosson

Guided 1 day long gravel tours in Småland.

Join us on a full day gravel road tour in Småland with lunch and coffee! Ride your own motorcycle or rent a motorcycle from us. We normally start from Bodafors or from Hotel Högland in Nässjö, but other points of departure can be accepted by agreement. Departure on the tours at approx. 09.00 and return approx. 16-17. We drive about 100-200 km / day with stops for breaks, lunch and photography. Price for more than three paying participants in a group. SEK 495 / participant. A single participant pays SEK 1250. Coffee and lunch are included in the price. The number of places is limited. Costs for renting a motorcycle are not included in this offer. Book your guided tour well in advance on +46 (0) 790766703 or info.motorcycletours.se We will return in an e-mail. Welcome to the gravel roads in Småland. Motorcycletours.se Jonny Adosson